BYKW bonus 4: tema synd

I Bonusavsnitt 4 är det synd, synden och det syndiga som står i fokus. Jonna och Emma dissekerar fanfiction, hämndlitteraturen och det faktum att hjälp man ger gratis kanske inte ger rätt till det slutgiltiga resultatet.